Witaj Nieznajomy!

Twój koszyk

Produktów: szt.   Wartość:

Szukaj w sklepie

wyszukiwanie zaawansowane

Reklamacje i zwroty

 Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: sklep@rolcar24.pl.

3. Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży oraz informacji o przyczynie reklamacji.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, konsument może żądać naprawy albo wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

7. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

9. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, wysyłając na piśmie stosowne oświadczenie na na adres e-mail: sklep@rolcar24.pl w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niwzwłocznie , nie poźniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

P.H.U.P. "PARTNER" ,42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8

3. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.

4. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciażają konsumenta o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez podmiot prowadzący sklep tj. P.H.U.P. "PARTNER" z siedzibą w 42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

akceptowane płatności

Kontakt

P.H.U.P. "PARTNER"
Kolejowa 8
42-677 Czekanów

telefon: 665 777 123

email: sklep@rolcar24.pl

 

google01ddc4e543c4a855.html