Witaj Nieznajomy!

Twój koszyk

Produktów: szt.   Wartość:

Szukaj w sklepie

wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin sklepu

 

Regulamin zakupów sklepu internetowego Rolcar24.pl

Sklep internetowy Rolcar24.pl, działający pod domeną http://www.rolcar24.pl/ prowadzony jest przez:

P.H.U.P. "PARTNER" z siedzibą w 42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6311317096, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zbrosławice pod numerem 2148/2010.

Magazyn Sklepu (biuro Sklepu) mieści się pod adresem:

ul. Kolejowa 8

42 – 677 Czekanów

NIP: 6311317096.

REGON: 241755068

rachunek bankowy: 18 1140 2004 0000 3202 7105 8002 (BRE BANK S. A.)

tel. 665 777 123 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00)

e-mail: sklep@rolcar24.pl

Słowniczek pojęć

1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną http://www.rolcar24.pl/

2. Sprzedawca – P.H.U.P. "PARTNER" z siedzibą w 42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8

3. Kupujący – konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

4. Konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż nowych produktów z zakresu chemii i akcesoriów motoryzacyjnych.

3. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.rolcar24.pl/ w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę e-mail można składać przez całą dobę. Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka, a następnie podać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz wskazać sposób dostawy i płatności.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Aby zamówienie przeszło do realizacji Kupujący powinien kliknąć w link zawarty w mailu.

4. Zawartość Sklepu jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po jego potwierdzeniu; z tym momentem następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

5. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailem.

6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia),

2) przelewem za pośrednictwem systemu Payu.pl,

3) gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest odrzucane.

§ 3 Realizacja zamówień

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie. Potwierdzenie zamówienia nie występuje w przypadku gdy Klient dokonuje Zamówienia równocześnie z opłaceniem zamawianego Towaru.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT)

4. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

5. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres 6 miesięcy.

6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

9. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

10. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

11. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

12. Dla towarów oznaczonych "Towar chwilowo niedostępny.", termin wysyłki ma wyłącznie charakter orientacyjny. Po otrzymaniu zamówienia Sklep potwierdza dostępność takich towarów u dostawców, a właściwą datę wysyłki wprowadza do statusu zamówienia. Status zamówienia Kupujący może sprawdzić w zakładce „Twoje konto”.

13. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT.

14. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto. Niezarejestrowany Kupujący może sprawdzić realizację zamówienia poprzez link na stronie głównej ”Sprawdź stan przesyłki”.

§ 4 Przesyłki

1. Sklep realizuje przesyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w magazynie Sklepu po wcześniejszym potwierdzeniu, że towar jest gotowy do odbioru.

2. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności oraz termin wysyłki (w dniach roboczych), który liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku towarów liczy się najdłuższy z terminów wysyłki.

3. Termin dostawy towarów dostarczanych na pośrednictwem firmy kurierskiej to zwykle 2 dni, natomiast w przypadku towarów dostarczanych przez Pocztę Polską to 4 dni.

4. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki oraz informacje o terminie dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia).

5. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki znajdują się także w zakładce „Czas i koszty dostawy” na stronie www Sklepu.

6. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.

7. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (podstaw - art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności przewoźnika i niezwłoczne przesłanie protokołu do Sklepu. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i można zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Brak spisania protokołu nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół pomaga jednak w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Zalecane jest niezwłoczne skontaktowanie się z obsługą sklepu.

§ 5 Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: sklep@rolcar24.pl.

3. Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży oraz informacji o przyczynie reklamacji.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, konsument może żądać naprawy albo wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

7. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

9. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, wysyłając na piśmie stosowne oświadczenie na na adres e-mail: sklep@rolcar24.pl w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niwzwłocznie , nie poźniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

P.H.U.P. "PARTNER" ,42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8

3. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.

4. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciażają konsumenta o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez podmiot prowadzący sklep tj. P.H.U.P. "PARTNER" z siedzibą w 42-677 Czekanów ul. Kolejowa 8, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 Rejestracja i ochrona danych osobowych

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.rolcar24.pl/regulamin-sklepu od dnia 23.12.2014 roku

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

akceptowane płatności

Kontakt

P.H.U.P. "PARTNER"
Kolejowa 8
42-677 Czekanów

telefon: 665 777 123

email: sklep@rolcar24.pl

 

google01ddc4e543c4a855.html